Elektronisk faktura til Molde kommune

Voksen dame

Fra og med 1. januar 2016 krever Molde kommune elektronisk faktura og kreditnota i EHF-format fra sine leverandører på alle typer innkjøp og bestillinger. Dette gir en rekke fordeler for begge parter:

  • Raskere betaling - postgang og manuelle rutiner blir eliminert, noe som vil redusere risikoen for betaling etter forfall
  • Besparelser i form av papir, porto og automatiske rutiner
  • Risikoen for feil reduseres dramatisk (feil tasting og/eller tolking ved skanning)

Dersom fakturaformatet EHF ikke kan benyttes, er papirfaktura sendt pr post det eneste alternativet per dags dato

Fakturaer vil som hovedregel bli returnert dersom de er:

  • I annet format enn EHF
  • Feiladressert/feilsendt
  • Mangelfull (mtp. innhold, kvalitet og merking)
Tips en venn Skriv ut