Fagseksjon barnehage

Fagsjef:  Gro Toft Ødegård
Telefon: 71 11 10 00
Besøksadresse: Storgata 31, 6413 Molde

Kommunen skal sørge for at det finnes et tilstrekkelig antall barnehageplasser til barn under opplæringspliktig alder.

Kommunen godkjenningsmyndighet og fører tilsyn for all barnehagevirksomhet i kommunen.

Tips en venn Skriv ut