Eldres kultursenter

Bilde fra Eldres Kultursenter

Eldres Kultursenter ønsker å være et aktivt senter og et forebyggende tiltak der alle pensjonister kan føle seg hjemme. Her kan en få kjøpt kaffe, kake og middag.

Senteret har adresse Kirkebakken 1-3, mens inngangen er fra Vektergata.

Målsettingen er:

- å få et aktivt og trivelig senter
- bedre eldres fysiske og psykiske velvære og motvirke isolasjon ved å organisere tiltak og aktiviteter for eldre
- det må bli lagt vekt på at virksomheten tar utgangspunkt i eldres egne ønsker og behov.


Faste aktiviteter for eldre hele uka:

Mandag: kl 11.00 -11.30 Trim
Mandag: kl.10.00 -14.00 Helsestasjon
Tirsdag: Den gyldne spaserstokk (fra mai til september), Bridgeklubb og Aps seniorgruppe
Onsdag: Håndarbeidgruppe og Bingo
Torsdag: Pensjonistkoret har øvelse
Fredag: kl. 11.30-12.00 Bingo

Andre aktiviteter:
Temadager
Mannekengoppvisning
Syng med oss
Basar - Bolsøy Helselag
Formiddagskaffe med underholdning.
Formiddagstreff
 

Målgruppe: Tilbudet er tilpasset for pensjonister/eldre.

Kontaktinformasjon: toril.roysland@molde.kommune.no

 

Utleie av lokaler: Lokalene i Eldres Kultursenter leies ut fortrinnsvis til frivillige organisasjoner og aktivitet som tjener senterets målgruppe.

Tips en venn