Eldres kultursenter

Bilde fra Eldres Kultursenter

Eldres Kultursenter ønsker å være et aktivt senter og et forebyggende tiltak der alle pensjonister kan føle seg hjemme. Her kan en få kjøpt kaffe, kake og middag.

Senteret har adresse Kirkebakken 1-3, mens inngangen er fra Vektergata.

Målsettingen er:

- å få et aktivt og trivelig senter
- bedre eldres fysiske og psykiske velvære og motvirke isolasjon ved å organisere tiltak og aktiviteter for eldre
- det må bli lagt vekt på at virksomheten tar utgangspunkt i eldres egne ønsker og behov.


Faste aktiviteter for eldre hele uka:

Mandag:
kl 11.00 -11.30 Trim (fra oktober til mai)
kl.10.00 -14.00 Helsestasjon for eldre. Få brosjyre om helsestasjonen på kultursenteret.

Tirsdag:
Den gyldne spaserstokk. Kultursenteret lager eget turprogram, og vi går på tur hver tirsdag fra mai til september. Bridgeklubb og Aps seniorgruppe.

Onsdag:
kl. 11.30-12.00 Bingo.
kl. 10.00-13.00. Håndarbeidgruppe. Møt opp om du syr, hekler, broderer eller driver med andre ting og kanskje vil dele det med andre.

Torsdag:
Pensjonistkoret har øving

Fredag:
kl. 11.30-12.00 Bingo

Andre aktiviteter:
Temadager
Mannekengoppvisning
Syng med oss
Basar - Bolsøy Helselag
Formiddagskaffe med underholdning.
Formiddagstreff
 

Målgruppe: Tilbudet er tilpasset for pensjonister/eldre.

Kontaktinformasjon: toril.roysland@molde.kommune.no

Utleie av lokaler: Lokalene i Eldres Kultursenter blir fortrinnsvis leid ut til frivillige organisasjoner og aktivitet som tjener senterets målgruppe.

Tips en venn