Depresjon - Arbeidsbok til veiledet selvhjelp

rph bilde_527x351

Arbeidsboken i depresjon har blitt revidert i løpet av høsten 2016. Her finner du hele arbeidsboken, delt opp i hver enkelt modul.

Arbeidsboken vi har laget er ment å bli brukt i kombinasjon med veiledet selvhjelp. Det betyr at man jobber seg gjennom boken og får veiledning av RPH-terapeut underveis. Boken kan for noen også være nyttig uten veiledningsbiten, men det er altså ikke intensjonen. 

 

1D - Grunnsteinen i kognitiv metode

1D b - Svarte veikart

2D - Tankefeller

3D - Grubling og bekymring

4D - Livsstil

5D - Veien videre

 

http://napha.no/content/7993/Laget-arbeidsbok-i-veiledet-selvhjelp

Tips en venn Skriv ut