Brannvesenets kursoversikt

Undervisningsavdelingen tilbyr følgende kurs og øvelser:

 1. Kurs i forebyggende brannvern (brannvernlederkurs)
 2. Sertifiseringskurs i varme arbeider
 3. Industrivern grunnkurs
 4. Røykdykkerøvelse varm
 5. Servicekurs, kategori GRØNN
 6. Industrivern røykdykkerkurs
 7. Røykdykkerkurs 40 timer
 8. Røyk- og kjemikaliedykkerkurs 80 timer
 9. Førstehjelpskurs
 10. Kurs - vedlikehold av vannbaserte slokkeanlegg
 11. Hjertestarterkurs
 12. Sprinklerkurs for driftspersonell
 13. Kurs i innsatsledelse
 14. Seminar om tunnelsikkerhet "Fra beredskap - til innsats"

Molde brann- og redningstjeneste arrangerer også kurs for Norges brannskole:

 • Grunnkurs deltid m/praksisuke
 • Praksisuke for grunnkurs deltid
 • Beredskapsledelse deltid trinn 1

Vi tilbyr også skreddersydde kurs ut i fra ditt behov.

Ved brannstasjonen har vi gode undervisningsrom og vi disponerer et flott øvingsanlegg for avvikling av praktiske øvelser. Dersom du har spørsmål om opplæring/kurs ta kontakt med:

Instruktør: Carl F. Karlsen
Telefon: 71 19 18 00
Telefaks: 71 19 18 01
E-post: carlfk@molde.kommune.no

Tips en venn Skriv ut