Borgerlig vielse

Vielse

Fra 1. januar 2018 overføres borgerlig vielse fra tingretten til kommunen. I Molde kommune er det ordfører, varaordfører og personal og organisasjonssjef som står for seremonien.

Rådstua hele_300x225.pngOppsummering:

1. send inn skjemaene til skatteetaten
2. bestill tid ved å fylle ut skjema
3. send inn prøvingsattesten til Molde kommune to uker før vielsen

 

Vielse i den nyoppussede og staselige Rådstua

Den ligger på kulturskolen og er tilgjengelig på fredager mellom 12 og 15.

Rådstua er pyntet med duk, lys og blomsteroppsats og har plass til 30 gjester.

Selve seremonien tar rundt 10 minutter.

Andre steder i Molde kommune

Vielser kan også gjennomføres andre steder, og utenfor avsatt tid i Molde kommune, så lenge det ikke fører til vesentlige ulemper for vigsler. For vielser utenfor kontortida vil det kreves et gebyr på kr 1500.

Hvem kan gifte seg borgerlig i Molde?

Alle innbyggere i Molde kommune og personer som ikke er bosatt i Norge, kan benytte seg av vigselstilbudet. Tilbudet gjelder også personer som er innlagt på sykehus i Molde.

Før vielsen

Før vielsen kan finne sted må dere søke om prøvingsattest hos skatteetaten.

1. Søknad om ekteskap mellom to norske statsborgere

Søknad om ekteskap mellom to norske statsborgere kan gjøres elektronisk hos skatteetaten.no
Her logger dere inn med bank-id og inviterer forlovere/vitner til å logge seg inn for å signere.
(Har dere reservert dere mot elektronisk post, må dere fylle ut skjema på papir)

2. Søknad om ekteskap med utenlandsk statsborger

Skjema må fylles ut på papir og sendes til:

Skatt Midt-Norge
Postboks 2060
6402 Molde

Tidligere gift, eller ønsker om å endre navn?

Prøvingsattest

Når skjemaene er sendt inn og godkjent, vil dere motta en prøvingsattest fra skatteetaten, som viser at dere oppfyller vilkårene for å bli gift.

Attesten er gyldig i fire måneder og må sendes til Molde kommune senest to uker før vielsen skal skje.

Under vielsen

Dere må ha med legitimasjon på dagen dere skal vie dere.
Dere må også ha med to forlovere eller vitner over 18 år.

Etter vielsen

Molde kommune sender prøvingsattesten til Skatteetaten, de skriver ut vigselsattest og sender den til dere i posten.

Pris

Vigsel i rådstua

  • Oppsatt tid på fredager: Gratis
  • Utenom kontortida: kr 1 500,-

Vigsel andre steder

  • I kontortida: Gratis
  • Utenom kontortida: kr 1 500,-

Kontakt

Spørsmål kan sendes til vielse@molde.kommune.no

Eller ring  71 11 15 70

- Elektronisk prøvingsattest kan sendes til: vielse@molde.kommune.no

- Prøvingsattest mottatt på papir kan leveres i resepsjonen på rådhuset, eller sendes til:

Molde kommune
v/ Stine Mordal Vågsæter
Rådhusplassen 1
6413 Molde

Tips en venn Skriv ut