Molde bibliotek

plasseninngang 001_cropped_614x401

Alle er velkomne til å bruke Molde bibliotek

Ansvarlig: Biblioteksjef Evy Sisilie Bergum
Besøksadresse: Molde bibliotek, Gørvellplassen 1, 6413 Molde
Telefon: 71 11 15 50    
E-post: biblioteket@molde.kommune.no              
Hjemmeside:
http://www.molde-bibliotek.no

Åpningstid:
Mandag - torsdag    kl. 10.00 - 19.00
Fredag                   kl. 10.00 - 16.00
Lørdag                   kl. 10.00 - 15.00

I biblioteket får du:

 • tilgang til bibliotekets store mediasamling;  film, bøker, lydbøker og musikk
 • hjelp til å finne den informasjonen du ønsker
 • gode tips til lån av film, musikk og litteratur
 • lese ferske aviser og tidsskrifter
 • gratis bruk av PC'er
 • mulighet for utskrift
 • trådløst nettverk
 • kopimaskin
 • arbeidsplasser
 • et grupperom og to studierom
 • spille sjakk
 • spille dataspill
 • et godt sted å være

Molde bibliotek skal etter Lov om folkebibliotek (LOV-1985-12-20-108):

 • fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet gjennom informasjonsformidling og ved å stille bøker og annet egnet materiale gratis til disposisjon for alle som bor i landet
 • i sitt tilbud til barn og voksne legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet
 • være utadrettet, og tilbudene skal gjøres kjent
 • være et ledd i et nasjonalt biblioteksystem
Tips en venn