Priser for helse- og omsorgstjenester f.o.m. 01.01.19

1G (grunnstønad) = kr 96.883,- pr. år fra 01.05.18.

Leie kommunalt hjelpemiddel

 • kr 113- (små hjelpemidler,adl)
 • kr 221,- (mellomstore hjelpemidler, rullestoler, arbeidsstoler osv)
 • kr 335,- (store hjelpemidler, sykeseng, løftestol osv)
 •  (gjelder ikke hjelpemiddel tildelt fra NAV Hjelpemiddelsentralen i Møre og Romsdal)

Leie/kjøp av krykker

 • kr 215,- pr. krykke

Matombringing

 • middag og dessert  kr 103,- pr. porsjon, inkl. transport

Trygghetsalarm

- Felles

 • Montering/installering/flytting utført av Brannstasjonen kr 999,- (engangs). Inkluderer opp- og nedmontering, skifte av deler og batteri.
 • (private eiere må dekke reparasjonskonstnader og nye batterier)
 • Tilknytning Brannstasjonen kr 250,- pr. mnd. for alle

- Leie av Care IP Mobil (digitale alarmer inkludert røykvarsler)

 • Alarmleie: for inntekt inntil 2G         kr 150,- pr. mnd.
 •                  for inntekt for 2G - 5G     kr 288,- pr. mnd.
 •                  for inntekt over 5G          kr 449,- pr. mnd.
 • Linjeleie/Sim-kort  kr 53,- pr. mnd.

Alarm og røykvarsler tilbys som en fast pakkeløsning. Utstyr ut over denne dekkes av leietaker.

Hjelp i hjemmet

 • for inntekt inntil 2G              - kr    210,- pr. mnd
 • for inntekt over 2G tom 3 G - kr 1.516,- pr. mnd
 • for inntekt over 4G tom 5 G - kr 3.249,- pr. mnd
 • for inntekt over 5G               - kr 4.983,- pr. mnd
 • For brukere med inntekt over 2G som får mindre enn 4 timer hjelp pr. mnd, betales timepris kr 356,-.
 • Inkludert i prisen er betaling for engangsutstyr. Gjelder husstander med nettoinntekt før særfradrag over 2G.

Brukerstyrt Personlig Assistanse

 • som for Hjelp i hjemmet

Leie kommunalt sengetøy

 • 188,- pr. mnd. - inkluderer sengetøy og håndklær

Hjemmesykepleie

 • gratis

Dagsenter

 • kr 85,- pr. dag -
 • kr 72,- pr. dag - for transport til og fra dagsenter
 • kr 53,- pr. dag for frokost, middag og kaffe

Dag-/nattopphold institusjon

 • kr 85,- pr. opphold

Avlastning (institusjon)

 • gratis

Korttidsopphold/rehabilitering institusjon

 • kr 165,- pr. døgn

Langtidsopphold institusjon

 • døgnkostnad beregnes etter inntekt
 • gratis 1 mnd. fra dato til dato (eks.: inn 05.05., betale fra 06.06.)
 • har beboer vært på korttidsopphold eller annet institusjonsopphold mer enn 60 døgn inneværende år, betales det for langtidsoppholdet fra dag 1.

Fellesutgifter bofellsskap med heldøgns bemanning

 • kr 4.187,- pr. mnd. - inkluderer alle måltider, abonnement Romsdals Budstikke, TV-lisens i fellesareal, sengetøy, håndklær, rengjøringsmidler og toalettpapir

Fagseksjon Pleie og omsorg 2.01.19.

Tips en venn Skriv ut