Betalingssatser i kommunale barnehager

Foreldrebetalingen i kommunale barnehager gjelder fra 1. januar 2019

Barnehagetilbud  Plasstørrelse Foreldrebetaling 
Heltidsplass    100 % 2990
Deltidsplass 60 % 1975
Deltidsplass 50 % 1 645
Deltidsplass     40 % 1 315

 

 

 


 

Om foreldrebetaling

Forskrift om foreldrebetaling regulerer maksimalsats for foreldrebetaling. Forskriften gjelder i samtlige barnehager (både kommunale og ikke-kommunale). Makismalprisen økes fra 1.januar 2019 til kr 2 990 per måned. Deltidplasser i kommunale barnehager reguleres forholdsvis. Kost kommer i tillegg. 

Det er fastsatt at ingen husholdninger skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for en barnehageplass. 

Husholdninger med inntekt under 541 500 kroner har rett til redusert foreldrebetaling etter godkjent søknad.

 

Søskenmoderasjon

Foreldre skal tilbys minimum 30 % søskenmoderasjon for barn nr. 2, og minimum 50 % reduksjon for barn nr. 3 eller flere barn. Det er mulighet for å gå utover maksimalgrensen jfr. § 4 i forskriften. 

Forskriften om foreldrebetaling i barnehager (Lovdata).

Nærmere informasjon om foreldrebetaling finner du på Utdanningsdirektoratets hjemmeside

 

Tips en venn Skriv ut