Bergmo omsorgssenter

Bergmo omsorgssenter og sjukeheim
Enhetsleder:      Hilde Oppigård
Oversykepleier: Mette Malme

Adresse:             Nøisomhedvegen 34, 6419 Molde
Telefon:              71 11 32 00
Telefaks:            71 11 32 35

Bergmo omsorgssenter grenser mot Fuglsetbekken i vest og til Sigersetbekken i øst. 

Vakttelefon hjemmetjenesten:
Dag og kveld: 98 22 50 11 
Natt hele Molde kommune: 91 12 34 40
 
Dagsenter:
Telefon: 71 11 32 00
 
Tollero bofellesskap:
Astrupvegen 4
6419 Molde
Telefon: 71 25 10 61
 
 
 
 
Tips en venn Skriv ut