Beredskapsseksjonen

Molde brann- og redningstjeneste har kasernerte mannskaper og døgnbemannet alarmsentral.

I tillegg til tradisjonelle brann- og redningsoppdrag for egen kommune har seksjonen beredskapsavtaler med:

  • Aukra kommunes fastlandsdel (Eidskrem/ Hollingen)
  • Fræna kommune (Malmedalen/ Skaret)
  • Også gjensidig slokkeavtale som er ment å tre i funksjon ved større aksjoner.

Seksjonen utfører også tjenester som:

Tips en venn Skriv ut