Barnevernvakt

for kommunene Molde, Midsund, Aukra og Eide

Barnevernvakta er barnevernets akuttberedskap på kveldstid, i helger og på helligdager. Hovedoppgaven er å hjelpe barn og familier i krise som trenger hjelp raskt.

 

976 01 616 er telefonnummeret til barnevernvakta 

Barnevernvakta er tilgjengelig mellom kl.15.40 og 08.00 på hverdager, og hele døgnet på helger og helligdager. 

  

Henvendelser på dagtid
På dagtid er vakttelefonen stengt, da kan du ringe Barneverntjenesten på telefon 71 11 16 00.

 

Når bør jeg ta kontakt?

Ta kontakt dersom du selv blir utsatt for, eller kjenner til at barn eller unge utsettes for:

  •  vold eller er vitne til vold
  •  seksuelle overgrep
  •  foreldre som ruser seg
  •  omsorgssvikt
  •  kjønnslemlestelse
  •  tvangsgifte

Hva skjer når jeg tar kontakt?

Når du tar kontakt vil følgende bli vurdert:

  • om situasjonen kan avhjelpes ved hjelp av råd og veiledning
  • om situasjonen er akutt og hjelp må iverksettes raskt
  • om situasjonen er alvorlig og det bør sendes melding til ordinær barneverntjeneste

Videre vil barnevernvakta vurdere om det er best å dra hjem til familien det gjelder eller at oppfølging skjer hos barnevernvakta

 
Tips en venn Skriv ut