Barneverntjenesten trenger flere besøkshjem

Far og barn i leik

Besøkshjem er en familie som på oppdrag fra barneverntjenesten tar imot et barn eller et søskenpar i helger og eventuelt ferier.

Målet med tiltaket kan variere fra sak til sak, men som oftest handler det om at barnet skal få et pluss i hverdagen. 

Hvilke familier kan være besøkshjem?

Et besøkshjem skal ikke være et "superhjem". Det er ikke nødvendig med sosialfaglig utdannelse for å bli besøkshjem.

En forutsetning for å bli besøkshjem er at familien har en stabil livssituasjon, og at den kan binde seg for minst ett år. Det må ikke være noen store livskriser, rusproblemer eller psykiske problem i familien.

Familien må ha tid, overskudd og sengeplass til et ekstra barn. Familien bør ha innlevelsesevne og forståelse for barns ulike behov og reaksjoner. Å oppleve en trygg og forutsigbar familiesituasjon er det barna i de fleste sammenhenger trenger mest.

Besøksforeldre må skrive under taushetserklæring og legge fram uttømmende politiattest. Politiattesten skal ikke være eldre enn 3 måneder ved inngåelse av kontrakt.  

Søknadsskjema og kontaktinformasjon

Vil din familie bli et besøkshjem? Fyll ut søknadsskjema.

Har du spørsmål? Ta kontakt med barneverntjenesten i Molde, Midsund, Aukra og Eide  på tlf 71 11 16 00.

Tips en venn Skriv ut