Barnerepresentanten

skateboard gutt

I Plan- og bygningsloven står det at kommunen skal ha ein talsperson for barn og unge, som spesielt skal ivareta deira interesser i plansaker. I Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging er barnerepresentanten sin rolle presisert. Dei rikspolitiske retningslinjene set også krav til kommunen sin planprosess og til det arbeidet som skal gjerast i ein planprosess frå den startar til korleis arealet i kommunen blir forvalta.

I Molde kommune er det politiker Torunn Dyrkorn (H) som ivaretar rollen som barnerepresentant. Vararepresentant er Helen Cecilie Wold (H).

Tips en venn Skriv ut