Barnehager i Molde kommune

I Molde kommune finnes det totalt 28 barnehager; 16 private og 12 kommunale.

Barnehagene representerer et stort mangfold og arbeider for å kunne gi barn og foreldre en kvalitativt god barnehagetilbud.

Kommunen er godkjenningsmyndighet og tilsynsmyndighet for all barnehagevirksomhet i kommunen.

Videre er kommunen ansvarlig for all søknadsregistrering og samordning av barnehageopptaket.

Som barnehagemyndighet skal kommunen sikre et helhetlig barnehagetilbud som er av god kvalitet og tilpasset lokale behov. Dette gjøres i nært samarbeid med alle private og kommunale barnehager i Molde.

Tips en venn Skriv ut