Barnehage

Små barn i leik ved Barnas Hus

Barnehageopptak i Molde 2017-2018

Rett til plass forutsetter at det er søkt om plass innen frist for hovedopptak 15 februar og at barnet har bostedsadresse i Molde når det starter i barnehage.

Er du usikker på om du trenger å søke, eller hvordan du gjør det? KLIKK HER for informasjon.

Du kan søke her:  

Barnehageplass 2017/2018 (ønsker oppstart fra nytt barnehageår august 2017)

Om barnehagene i Molde

Det finnes ulike driftere og eiere av private barnehager i Molde. Disse representerer et mangfold med ulike driftsformer og eierskap. Kommunens målsetting er å tilby et kvalitativt godt barnehagetilbud til barn og foreldre.

Barnehagene i Molde kommune representerer et stort mangfold og arbeider for å kunne gi barn og foreldre en kvalitativt god barnehagetilbud.

Alle barnehagene i Molde er heldagsbarnehager som gir tilbud fra 41 - 50 timer/uke. Du kan søke om ulike plasstilbud. 100 %, 60 %, 50 % er mest brukt, men andre muligheter finnes også. Detaljert oversikt over tilbudet finner du i søknadsskjema til barnehageplass, se i høyremenyen.

Det er den enkelte eier som har opptaksmyndighet i henhold til sine vedtekter. Vedtekter for private barnehager får du ved å kontakte den enkelte barnehage, eller ved å se på den enkelte barnehages hjemmeside.

Som barnehagemyndighet skal kommunen sikre et helhetlig barnehagetilbud som er av god kvalitet og tilpasset lokale behov. Dette gjør vi i nært samarbeid med alle private og kommunale barnehager i Molde.

Kommunen er godkjenningsmyndighet og tilsynsmyndighet for all barnehagevirksomhet i kommunen. Kommunen er ansvarlig for registrering av søknadser og samordning av barnehageopptaket.

Tips en venn Skriv ut