Barnehageopptak i Molde 2018-2019

Bilde av lekeplass

Søknadsfrist for hovedopptak er 15.februar. Rett til plass forutsetter blant annet at det er søkt innen frist for hovedopptak, og at barnet har bostedsadresse i Molde når det starter i barnehage.

Skriftlig svar vil bli sendt ut puljevis, og alle søkere vil få brev senest i løpet av april 2018. Det gis ikke ut annen informasjon om opptaket enn det som kommer frem på kommunens hjemmeside og i svarbrev. Vi ber derfor publikum om ikke å ringe barnehagene med spørsmål om opptaket. Er det særskilte forhold, ta eventuelt kontakt med fagseksjon barnehage på e-post; barnehage@molde.kommune.no

Er du usikker på om du trenger å søke, eller hvordan du gjør det? KLIKK HER for informasjon.

Du kan søke her:  

Barnehageplass - barnehageåret 2017/2018 (ønsker oppstart fra vår 2018) Søknad/Endring/Oppsigelse 

Barnehageplass - barnehageåret 2018/2019 (ønsket oppstart august 2018) Søknad/Endring/Oppsigelse

 

Om barnehagene i Molde

Det finnes ulike driftere og eiere av private barnehager i Molde. Disse representerer et mangfold med ulike driftsformer og eierskap. Kommunens målsetting er å tilby et kvalitativt godt barnehagetilbud til barn og foreldre.

Barnehagene i Molde kommune representerer et stort mangfold og arbeider for å kunne gi barn og foreldre en kvalitativt god barnehagetilbud.

Alle barnehagene i Molde er heldagsbarnehager som gir tilbud fra 41 - 50 timer/uke. Du kan søke om ulike plasstilbud. 100 %, 60 %, 50 % er mest brukt, men andre muligheter finnes også. Detaljert oversikt over tilbudet finner du i søknadsskjema til barnehageplass, se i høyremenyen.

Det er den enkelte eier som har opptaksmyndighet i henhold til sine vedtekter. Vedtekter for private barnehager får du ved å kontakte den enkelte barnehage, eller ved å se på den enkelte barnehages hjemmeside.

Som barnehagemyndighet skal kommunen sikre et helhetlig barnehagetilbud som er av god kvalitet og tilpasset lokale behov. Dette gjør vi i nært samarbeid med alle private og kommunale barnehager i Molde.

Kommunen er godkjenningsmyndighet og tilsynsmyndighet for all barnehagevirksomhet i kommunen. Kommunen er ansvarlig for registrering av søknadser og samordning av barnehageopptaket.

Tips en venn Skriv ut