Barn, ungdom og familie

Barn, ungdom og voksen

Her er en oversikt over kommunens tjenester rettet mot barn, ungdom og familier. Klikk på de ulike emnene i venstremenyen for å lese mer om den enkelte tjeneste.

Vet du om et barn eller en ungdom som trenger hjelp?

Les "Samordning av hjelpetilbud for barn og unge". Her kan du finne ut hvem som kan hjelpe deg, og hvordan. Oversikten er laget i et samarbeid mellom kommunen, Helse Møre og Romsdal, BUP (poliklinikk for psykisk helsevern til barn og unge) og HABU (habilitering barn og unge)

 

Tips en venn Skriv ut