Bakgrunn for kommunereformen

Stortinget vedtok 18.6.2014 en gjennomføring av en kommunereform i Norge. Våren 2017 skal Stortinget behandle forslag til ny kommunestruktur og eventuelle nye oppgaver. Da Stortinget behandlet saken ble dette arbeidet som nå står foran oss betegnet som den største moderniseringen av offentlig sektor på 50 år.

Tips en venn Skriv ut