Årsrapporten 2016 er vedtatt

Forside - årsrapport 2016

Årsrapporten 2016 ble vedtatt i kommunestyret 18. mai 2017.

Årsrapporten er rådmannens presentasjon av kommunens offisielle regnskap og årsmelding for kommunestyret.

Les den her: Årsrapport 2016

Rapporten fungerer i tillegg som et informasjonsdokument for kommunens innbyggere, næringsliv og andre lesere gjennom beskrivelse av de kommunale enheter og oppnådde resultater i 2016.

Årsrapporten er detaljrik og omfattende. Dette er gjort for at politikere, ansatte og innbyggere skal få en grundig og detaljert informasjon om kommunen både når det gjelder overordnede styringssystemer, tjenestebeskrivelser i enhetene, ressursbruk og målsetninger for driften.

 

Tips en venn Skriv ut