Alarmsentralen

Brannstasjonen fra syd

Alarmsentralen er hjertet på Molde brannstasjon. Her mottar vi alarmer og meldinger, og koordinerer utrykninger.

 

  • Sambandssentral for utrykningsenhetene.
  • Mottar brannalarmer, innbruddsalarmer, heisalarmer og tekniske alarmer fra bedrifter, institusjoner, boliger m.fl.
  • Mottar og formidler trygghetsalarmer for kommunene Molde og Midsund.
  • Direktesamband med sykehus og politi.
  • Videoovervåker og fjernbetjener Molde parkeringshus (fjellanlegg).
  • Sentralbordfunksjon for brannvesenet og feiervesenet.
  • Døgnkontinuerlig telefonvakt og viktig serviceinstitusjon for innbyggerne.

 

Tips en venn Skriv ut